14590149_165603093893451_8723021946695160453_o.jpg
Що ще можна робити в лісі?
Крім, як розвести вогонь, погрітися біля багаття, попити гарячого чаю ...
Гриби!

Можна натрапити на галявину ось таких чудових опеньків!
Буквально, нікуди поставити ногу, щоб не порушити цю гармонію!
__
What else can you do in the woods?
Besides, as the light a fire, to get warm by the campfire, drink hot tea ...
Mushrooms!
You can come across a glade like these wonderful honey agarics!
Literally, there is no place to put his foot in order not to disturb this harmony!
__
Что еще можно делать в лесу? 
Кроме, как развести огонь, погреться у костра, попить горячего чаю...
Грибы! 
Можно набрести на поляну вот таких чудесных опят!
Буквально, некуда поставить ногу, чтобы не нарушить эту гармонию!
........
Полум'яний привіт!
TERETE ТУРБО РОЗПАЛЮВАЧІ ВОГНЮ
РОЗПАЛЮЮТЬ ВЕЛИКІ ДРОВА
........
Hi flamy!
TERETE TURBO FIRELIGHTERS 
KINDLE A BIG FIREWOOD
........
Пламенный привет!
TERETE ТУРБО РОЗПАЛЮВАЧІ ВОГНЮ
РАЗЖИГАЮТ КРУПНЫЕ ДРОВА